IVR-TURKEY HAKKINDA

Hukuk Felsefesi ve Sosyal Felsefe Topluluğu, IVR’nin Türkiye temsilciliği olarak henüz kurulma aşamasındadır. IVR ( The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie), 1909 yılında Berlin’de kurulmuş olup, başlıca amacı ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk felsefesini ve sosyal felsefeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Topluluğumuzun başlıca amacı da bu gelişime katkıda bulunmak olduğu kadar, özellikle Türkiye’deki Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisiyle ilgili çalışmaların artmasını ve gelişmesini sağlamak ve ülkemizdeki temel problemleri ortaya koyup, çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bunun yanında, özel hukuk ve kamu hukukuyla ilgili temel kavram ve kurumların temellendirilmesine ilişkin farklı çalışmaları da özendirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, topluluğumuz, seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve diğer etkinliklerde bulunmayı hedeflemektedir.

Topluluğumuz üyeleri Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisiyle ilgili iki senede bir genel nitelikte bir sempozyum ve yine iki senede bir belirli bir konuya ilişkin konferans düzenlemektedir. Yapılan sempozyumlar ve konferanslar topluluğumuz üyeleri tarafından hazırlanan ve her sene çıkarılan Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nde yayınlanmaktadır.