Makaleler Bibliyografisi

Aşağıdaki makaleler bibliyografyası Türkiye’de “Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi” alanında yapılmış olan çalışmaları ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Başlangıçta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesindeki kaynakların taranması ve Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi alanındaki çalışmaların araştırmacılara sunulması hedeflenerek başlanan bu çalışmanın, yeni yayınları da kapsayacak şekilde genişletilmesine devam edilmektedir. Kaynakçada yer almasını istediğiniz yapıtların künyelerini iletişim adresimize  (bilgi@ivr-turkey.org ) gönderebilirsiniz.
Hazırlayanlar:  Fatma İrem ÇAĞLAR, Zeynep İSPİR, Emine İrem AKI, Nadire ÖZDEMİR
(AÜHF Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalı Öğretim Elemanları )

Yazarların soyadlarına göre sıralanmış bibliyografya: