Yeni Yayınlar

H. Emre Bağce (derleyen) – Frankfurt Okulu
Ed.Sercan Gürler – H.L.A Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı
Costas Douzinas(Çev. Rabia Sağlam & Kasım Akbaş) – Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşım
Anıl Çeçen – Adalet Kavramı
Ömer Ömeroğlu – Suç ve Ahlak
Nazime Beysan – Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi
Şule Şahin Ceylan – H. L. A. Hart’ın Hukuk Kavramı
Gülriz Uygur – Hukukta Adaletsizliği Görmek
Aslan Delice – Antropoloji Penceresinden Hukuk: Basit Toplumlarda Akrabalık İktidar ve Çıkar İlişkileri
Hülya Özkurt – Jeremy Bentham’ın Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi
Takiyettin Mengüşoğlu – Felsefeye Giriş
Gökçe Çataloluk – Hukuk Sistemi ve Autopoiesis
Yıldırım Torun – Hukuk Felsefesi
MichelTroper(Çev. Işıl Ergüden) – Hukuk Felsefesi
Sururi Aktaş – Prosedürel Doğal Hukuk &Lon L. Fuller’ın Hukuk Kavramı
Eveline T. Feteris-Hukuki Argümantasyonun Temelleri
Adnan Güriz-Hukuk Felsefesi
Adnan Güriz-Hukuk Başlangıcı
Zeynep Özlem Üskül Engin – Hukuk Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi
Adnan Güriz – Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı
Yasemin Işıktaç – Hukuk Sosyolojisi
İoanna Kuçuradi – İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları
Hayrettin Ökçesiz – Hukuk Politikası’ndan
Hayrettin Ökçesiz – Düşündüşlem Deyişler
Mehmet Tevfik Özcan – Modern Toplum ve Hukuk Devleti
Yasemin Işıktaç – Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme
Eylem Ümit – Mekândan İmkâna Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi
Ronald Dworkin – Hakları Ciddiye Almak
Şebnem Gökçeoğlu Balcı – Tutunamayanlar ve Hukuk
Sururi Aktaş – Eleştirel Hukuk Çalışmaları
Kasım Akbaş – Hukukun Büyübozumu
Ali Şafak Balı – Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları