E

Efe, M.K-Yaman, Efe, Ş., “ “Güldünya Tören Olayı”nın Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.396-407.

Engin, Z.Ö.Ü., “Olan Hukuk-Olmayan Hukuk”

Engin, Z.Ö.Ü., “Yeni Aile Modelleri ve Cinsel Azınlıkların Aile Kurma Talepleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.6-26.

Erdem, F.H., “ 1982 Anayasasının Serüveni”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s. 129-172.

Erdem, F.H.,  “Türkiye’de Anayasa Sorunu ve Anayasal Arayışların Patolojisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.80-97.

Ergül, S., “Adalet, Hak ve Şiddet Kavramları Üzerinden Hukuku Düşünmek”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.27-35.

Erim, N.,  “Millet ve Ahlak”, Millet, sayı 7, 1942, s. 198-199.

Erkızan, H.N.,  “Yeni- Aristotelesçi Sosyal Adalet Kuramı: Bir Yeni Liberalizm Eleştirisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.133-143.

Erkızan, H. N., “Aristoteles’te Adaletin ve Mutluluğun Ontolojisi Üzerine(1)”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.123-134.

Erkızan, H.N., “Liberal Feminizm Üzerine Tartışmalar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.36-43.

Erkızan, H.N., “Nussbaum’da Cinsiyet ve Sosyal Adalet Üzerine”

Erten, M.,  “Hukuk, Adalet ve Hukuk Uygulaması Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s.78-88.