F

Fahri, Z.,  “Kışlada Sosyal Araştırmalar: Evlilik, Bekarlık”, Köye Doğru, sayı 44, 1942, s. 5-6.

Fındıkoğlu, Z.F., “İbni Haldun’un Hukuka Ait Fikirleri ve Tesirleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt 5, 1939, s. 138-155.

Fındıkoğlu, Z.F., “Hukuk ve İçtimaiyat Tariflerinin Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VIII, sayı 1-2, 1942, s. 545-564.

Fındıkoğlu, Z.F., “Hukuk ve İçtimaiyat Tariflerinin Karşılaştırılması-II”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt 9, sayı 1-2, 1943, s. 274-291.

Fındıkoğlu, Z. F., “Hukuk ve İçtimaiyat Tariflerinin Karşılaştırılması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s.36-50.

Fikentscher, W. , “Adalet Duygusu ve Kültürel Adalet Kavramı: Hukuk ve Antropolojiden Görüşler”

Flores, I. B., “ (Hukuk Eğitiminde) Hukuk Felsefesi İçin Savaşım: Yöntem ve Sorunlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Öykü Didem Aydın, sayı 18, 2008,  s.28-48.

Fouille, A., “XIX. Asır İngiliz Hukuk Felsefesine Dair”, Siyasi İlimler Mecmuası, sayı 140, 1942, s. 327-331.

Furtun, A., “Pragmatizmin Süreklilik Tezi Üzerine Bir Not”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 44, sayı 1-4, 1995, s. 705-707.

Furtun, A., “A Note on Dworkin’s Interpretive Stages”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 47, sayı 1-4, 1998, s. 137-144.

Furtun, A., “What is Law in Real Time?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 45, sayı 1-4, 1996, s. 161-165.

Furtun, H. , “Vergi Hukukunda Etik Tutumun Önemi”