H

Hacıkadiroğlu, V., “Kuramlar ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 48-62.

Hacıkadiroğlu, V.,  “Haklar ve Ödevler”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.160-168

Hacıkadiroğlu, H., “Kuramlar ve Adalet”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.370-386

Hacıkadiroğlu, V.,      “Doğal Hukuk Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4,  2002, s.5-14.

Hacıkadiroğlu, V., “Suç ve Ceza”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 23- 27.

Hacıkadiroğlu, V., “Hukuk ve Özgürlük”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.107-109.

Hafızoğulları, Z., “Geçerli Bir Davranış Kuralı Olarak Hukuk- Ceza Hukuku”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.204- 228

Haferkamp, H., “Normların Oluşumu ve Gelişimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Korkut Kanadoğlu, 1994, s. 130-41.

Halatçı, Ü., Hukuk, Politika ve Adalet İlişkisinin Yassıada Davası Örneğinde İncelenmesi,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.112-124.

Hattatoğlu, D., “Emek Hakları, Aktivizm ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.100-106.

Hauriou, M., “Müessese ve Tesis Teorisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Tarık Zafer Tunaya, cilt 9, sayı 3-4, 1944, s. 639-671.

Hendrix, B.B, “Hukukun Zorunlu Eğitsel İşlevi Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Saim Üye, sayı 18, 2008,  s.48-60.

Heper, A., “Alman Anayasa Mahkemesinin Hukuk Devleti Anlayışı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 108-120.

Heper, A., “Alexy’nin Hukuksal Pozitivizm Eleştirisi, Hukukla Ahlak Arasındaki İlişki”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.65-74.

Heper, A., “Hukuki Argümentasyon Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.288-302.

Heper, A., “Biyoetikte Hakim Etik Teoriler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.107-131.

Heper, A., “İkinci Dünya Savaşı Sonrasın Almanya’da Hukuk Felsefesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.132-150.

Heper, A., “Kültürlerarası İlişki Bağlamında İnsan Onuru”

Hilgendorf, E., “İki Arada Bir Derede Argümantasyon Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi,çev. Altan Heper, sayı 18, 2008, s.231-241.

Hirş, E., “Pratik Hukukta İlmi İspat ve Tefsir”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı 2, 1943, s. 192-199.

Hirş, E., “Hukuk Bir Bilim Kolu mudur?”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 1, 1944, s. 19-61.

Hirş, E., “Kant’ın ebedi barış üzerindeki felsefi denemesi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 1, 1946, s. 3-31.

Hirş, E., “Kant’ın ebedi barış üzerindeki felsefi denemesi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2-3-4, 1946, s. 268-292.

Hirş, E., “Felsefe”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.36-65

Hirş, E., “Hukuki Düşünüş Sorunu”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.131-133

Hirş, E., “Hukuk Kavramı”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.169-181

Hirş, E.,  “İktidar ve Hukuk”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, çev:Hayrettin Ökçesiz, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.,296-308

Hirş ,E., “Hukuk İdesi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.319-321

Honig, R., “Hukuk İdesinin Müsbet Hukuk İçin Ehemmiyeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl III, sayı 10, 1937, s. 161-176.

Honig, R., “Sofistlerde Tabii Hukuk Esasları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl III, sayı 10, 1937, s. 177-214.

Hünler, S.Z., “Hukuk Nedir? Sorusu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.39-41