L

Lampe, E. J., “Hukukun Kavram ve Gelişmesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Ahmet Ulvi Türkbağ, 1994, s. 26-47.

Leibholz, G., “Hukukun Gayesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Yavuz Abadan, yıl III, sayı 12, 1937, s. 515-533.

Lewis, B., “Türkiye: Batılılaşma”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 37, sayı 1-4, 1980, s.153-177

Luksic, B., “İdeoloji Olarak İlerleme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Engin Şimşek, 1994, s. 188-199.