Ö

Özbek, V.Ö.,  “21.Yüzyılda Ceza Adaleti”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13 2005, s.96-108

Özcan, M.T., “Etik Değerlendirme ve Sosyo-Etik Grup Yargısı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 148-158.

Özcan, M.T.,  “Kişiliğin Önkoşulu Olarak Kamu Alanını Yeniden Düşünmek”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.15-25.

Ökçesiz, H., “Niklas Luhmann’ın Sistem Kuramında Adalet Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 96-105.

Ökçesiz, H., “Hukuk Devleti Olgusu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 140-153.

Ökçesiz, H.,“Yargıda Reformun Felsefi ve Sosyolojik Alanında Bazı Önemli Nirengi Noktaları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.140-155

Ökçesiz, H., “Hukuk ve Dil”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.472-476

Ökçesiz, H., “Yargıya Güven Gereksiniminin Karşılanması Zorunluluğu Yargıda Yozlaşma Göstergeleri ve Yargıda Reform İçin Öneriler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.123-128

Ökçesiz, H.,  “Yolsuzluk,Yozlaşma ve Hukuk İdesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.135-141.

Ökçesiz, H., “Düşüncenin Özgürlüğü Üzerine Düşünceler”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 28-35.

Ökçesiz, H., “Hukuk ve Siyaset Geriliminde Hukuk Kültürünün Yapısı Üzerine Yedi Üçüzlü Bir Açıklama Şeması”, Hukuk Felsefesi ve  Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.107-118

Ökçesiz, H., “Doğru Hukukun Bilgisi”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.120-126.

Ökçesiz, H.,  “Kamusal Alanda Düşünce, Duyunç ve İnanç Özgürlükleri –Savlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.123-124

Ökçesiz, H., “Hukuk ve Bilimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.280-287.

Ökçesiz, H., “Düşman Ceza Hukuku Düşüncesine Eleştirel Bir Bakış-II”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.29-37.

Ökçesiz, H.,”Kolokyum Açıs Konuşması”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 86-92.

Ökçesiz, H., “Freirechtsschule”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.227-232.

Ökçesiz, H., “Hukuka Felsefi Düşünmek”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.233-240.

Öktem, N., “Türkiye’de Hukuk Devleti ve Laiklik-Sosyolojik Bir Bakış, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 61-70

Öktem, M.N., “Kendine Özgü Özden, Eşyanın Doğasına Geçiş”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.481-486

Öktem, N., “Hukukun Bilimselliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.26-34

Ökten, K.H., “Nikomakhos’a Etik Beşinci Kitapta ‘Adalet’ ve ‘Adaletsizlik’ Kavramları”,
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.144-149

Öner, İ., “Elazığ ve Tunceli Adli Yardım Büroları Örneklerine Sosyolojik Bir Bakış”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.61-70.

Önkal, G. , Sılı, A. , “Yasaların Toplumsal Kökeni: İthal Dayatmacılık/Yerel Pratikler”

Öntaş, H., “Hukuk ve Edebiyat Çalışmaları Çerçevesinde İncelenebilecek Bir Geçmişle Hesaplaşma Çabası Olarak Şili’den Bir Örnek: Ölüm ve Kız”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006, s.255-272.

Öntaş, H., “’Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru’ Ekseninde Edebiyatın Hukuk Bilincine Etkilerinin İncelenmesi Denemesi veya Her İhtimale Karşı Sanvai, Sansanvai, Semangelof!”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.26-35

Örs, B., “Küresel ve Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.71-83.

Özay, İ.H.,  “Yolsuzlukla Mücadelenin Yasal ve Hukuksal Çerçevesi”,Hukuk Felsefesive Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.166-169

Özbek, S.,  “Öldürme Hakkı ve Egemenlik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 12, 2005, s.110-113

Özbek, V.Ö., “Ceza Muhakemesinde Hakimin Vicdani Kannati”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 283-287.

Özbek, V.Ö., “Hukuk-Etik İlişkisi Çerçevesinde Tıp Alanındaki Eylemlerin Cezalandırılabilirliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.84-91.

Özcan, M.T., “Hukuk İdeolojisi: Adalet Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.432-453

Özcan, M.T., “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 190-208.

Özcan, M.T., “Hukuk Devleti ve İnsan Erdemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.128-137.

Özdemir, Ş., “Hukukta ‘Minimum Etik’ Üzerine Bir Deneme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.138-151.

Özdemir, N. , Algın, F. , Şahin, D. , “Avukatlık Mesleği ve Reklam”

Özekes, M.,  “Oyun Teorisi-Hukuk Uygulaması ve Adil Yargılanma Hakkı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.80-87

Özekes, M., “Adli Yargılanmaya Tehdit: Bilgisiz Hakim ve Avukat”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.92-103.

Özel, S., “Bir Boşvermişliğin Tarihi ve Genel Olarak Sakatlığa Dayanan Olumsuz Ayrımcılık”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 266-274.

Özen, J.,   “Adalet Kuramlarının Gelişimi ve Örgütsel Adalet Türleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.107-117

Özer, A., “Temel Bir Birleştirici Olarak Hukuk ve Vatandaşlık Konusuna Sosyolojik Bir Bakış”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.104-127.

Özkan, Ş., “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin Stratejik Önemi: Pozitif Hukukun İdeal Hukuka Yöneliminde Sorunlar”,   Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.159-165.

Özkan, Ş., “Hukuk Felsefesi Işığında Değişen Hukuk Algıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.152-157.

Özkan, T. , “Özel Hayat Kavramının Soykütüğü”

Özkök, G., “İnsan Hakları Bakımından Adalet Teorileri:John Rawls”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.33-50

Özkök, G.,  “Ronald Dworkin’de Adalet ve Haklar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.98-106

Özlem, D., “Ahlak Hukuku Önceler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.15-27

Özlem, D.,  “Evrenselcilik, İnsan Hakları ve Liberalizm Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.54-61

Özlem, D.,  “Neoliberalizm ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.117-122.

Özsoy, O., “Teknolojik Gelişmelerin Tetiklediği Toplumsal Değişmelerin Hukuk sistemi Üzerindeki Etkisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.158-166.