R

Raddcliffe-

Brown, A.R. “Toplumsal Yapı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Mehmet Tevfik Özcan, 1993, s. 121-135.
Raddcliffe-

Brown, A.R.  “Toplumsal Yaptırımlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Mehmet Tevfik Özcan, 1993, s. 135-141.
Raddcliffe-

Brown, A.R.   “İlkel Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Mehmet Tevfik Özcan, 1993, s. 141-148.
Radbruch, G.,  “Beş Dakika Hukuk Felsefesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Hayrettin Ökçesiz, 1994, s. 7-8.
Radbruch, G. “Ölüm Cezası”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.33-36

Ratzel, F., “Toprak, Toplum ve Devlet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.241-248.
Rawls, J.,  “Bölüştürücü Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.19-53

Rehbinder, M.,“Menfaatler Takdirinin Prensipleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Turgut Kalpsüz, cilt 26, sayı 3-4, 1969, s.271-288

Rehbinder, M., “Hukukun Toplumsal Fonksiyonları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev:Ülker Gürkan, cilt 28, sayı 1-4, 1971, s.455-475.

Reyhani, N., “Hukuk ve Relativizm”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.162-166

Riberio, L.A.C., “Bazı Hukuk Felsefesi Konularının Öğretilmesi İçin Etkin Bir Strateji Olarak Sinema”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Saim Üye, sayı 18, 2008, s. 78-85.

Rottleuthner, H.,“Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Devleti”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, çev: Füsun Uyanış, s. 50-60.
Russo, F., “Hukuki Gerçeklik – Sosyal Gerçeklik”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Rasin Arsebük, cilt 9, sayı 3-4, 1952, s.293-306.
Russo, F., “Hukuki Gerçeklik – Sosyal Gerçeklik”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Rasin Arsebük, cilt 10, sayı 1-4, 1953, s.704-721.