S-Ş

Sağlam, R., “Bir Sivil İtaasizlik Örneği Olarak Vicdani Ret”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 251-265.

Sanlı, H. , “Platon’un Adalet Tasarımı”

Sarı Ö./Önkal G., “Suç Sosyolojisi, Ceza Felsefesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.167-178.

Saygılı,A. “Çevresel Terörizm”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006, s.273-279.

Sarıbay, A.Y. “Hukuk ve Politika:Luhmann Sosyolojisi Bağlamında Bir Tartışma”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.5-14

Savaş, V.F., “Ekonomik Haklar, Refah Devleti ve Adalet Üstüne Bazı Düşünceler”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.410-419

Savaş, V.F., “John Rawls’ın ‘Bölüştürücü Adalet’ine Takdim”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.11-18

Savaş, V.F.,“Görünmez El,Rasyonellik ve Yozlaşma:Liberal Yaklaşım”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.194-208.

Schefold, D.,  “Rousseau’nun Devlet Öğretisinin Tarihselliği ve Güncelliği”, Ankara
Hukuk Fakültesi Dergisi, çev:Nuşin Ayiter, cilt 31, sayı 1-4, 1974, s.511-531

Schlosser, H., “Hukukçunun Yetiştirilmesi ve Modern Toplum (Hukukçu mu Yoksa Sosyal Düzenleyici mi?)”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev:Celal Cihangiroğlu, cilt 33, sayı 1-4, 1976, s.115-123

Selçuk, S., “Türk Hukuk Devletinde Sanığın Savunma Hakkı ve Uygulması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 190-197.

Selçuk, S.,  “Yolsuzluklar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi ,sayı 7, 2003, s.170-190

Selçuk, S.,  “Düşün Özgürlüğü”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.135-146.

Senih, H.,  “Kanunlar ve Örfler, İş, sayı 30-31, 1942, s. 160-161.

Serin, İ., “Hukuk Düşünce Özgürlüğünün Güvencesi Olabilir mi? Klasik Liberal Görüşün Eleştirisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.179-181.

Sezgin, E.,  “Hukuk Kurallarının Temeli, ya da ‘Adalet Duyarlığı’/ ‘Vicdan’ Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.85-88.

Şekip, M.,  “Monogami Meselesi”, İş, sayı 30-31, 1942, s. 142-145.

Shreiber, V., “Felsefe, Kant ve Karar Alma Sistemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.249-259.

Sili, A., “Türkiye’nin Suçlu Kadınları: 2004 TUİK Adalet İstatistikleri Verilerine Göre Türkiye’deki Kadın Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Özellikleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.182-196.

Stratenwerth, G., “Hukuk Felsefesi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, çev: Doğan Özlem, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.68-76

Strempel, D., “Federal Almanya’da Yargının Yapısal Analizi Çerçevesinde Yapılan Araştırmalar Örneğinde Görgül Hukuk Araştırmasının Hukuk Devletindeki Hukuk Politikası ve Hukuk Dogmatiği Açısından Önemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, çev: Füsun Uyanış, s. 23-38.

Sungurbey, İ., “Hak Nedir?”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.151-159

Surlu, A.Ö., “Hart’ta Kurallar Sistemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.197-204.

Süer, G./Şentuna, M.T., “Felsefi ve Sosyolojik Boyutlarıyla İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Ulusalüstü Standartlar Işığında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.205-213.

Şahin, K., “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı-Tartışmalar ve Sorunlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.230-237.

Şahin, H.Ç. , Şahin, M. , “Küreselleşme, Kapitalizm ve Rekabet Hukuku İlişkisi”

Şeker, H., “Nesnel Gerekçe Anlayışı ve Bu Anlayışı Tasfiye Eğilimli Yargısal Deneyimler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.260-293.

Şener, O., “Rüşvete Karşı Servet Vergilemesi”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 194-200.