U-Ü

Unger, R. M., “İzonomi ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Murat Önderman, 1993, s. 83-89

Uyanık, M., “Sivil İtaatsizlik Kavramı Bağlamında Bir Okuma: İslam Hukuk Felsefesinin Teşekkülünde Ebu Hanife’nin Yeri”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 56-67.

Uyanık, M., “Adalet Kavramı Merkezinde Eşitlik ve Özgürlük İlişkisinin Felsefi Analizi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.296-309.

Uyanık, M., “İslam Aklının Eleştirisi”

Uygur, G., “Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 51, sayı 2, 2002, s. 1-18.

Uygur, G., “Hukuki Pozitivizmin Değişen Yüzü Mü?”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 52, sayı 3, 2003, s. 145-176.

Uygur, G., “John Rawls’un Ardından”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.5-10

Uygur, G., “Hukuk ve Ahlakilik Arasındaki İlişkiye Dair Liberal Gelenek: John Rawls’un Yaklaşımı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.42-48.

Uygur, G., “Adalet ve Hukuk Devleti” Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 53, sayı 3, 2004, s. 29-38.Uygur, G.,” Nötr İlkeler ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.330-342.

Uygur, G., “Hukuk Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Yetiler, Hukuk Felsefesi Öğretimi ve Alternatif Metotlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.166-176.

Uygur, G., “Katılanın Perspektifi Bakımından Hukuk ve Etik İlişkisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.6-10.

Uzun, E.,”Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.343-350.

Uzun, E., “Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.11-25.

Uzun, E., “Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir? –Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi”

Üçok, C., “Alman Hukukun Gelişmesine Bir Bakış”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 1-2, 1950, s. 292-321.

Ümit, E., “Mekan ve İmkan: Hukuk Sosyolojisinde Bir Saha Uygulamasının Yol Haritası”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.378-395.

Ümit, E., “Marx’sız Bir Gelecek Neden Düşünülemez?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s.128-136.

Ümit, E., “ Aydınlanma Çağı ve Burjuva Devrimlerinde Düşünce Özgürlüğü”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s.137-147.

Ünal, H., “Adalet Sistemindeki Sosyal Cinsiyet Farklılıkları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.49-56

Ünver, Y., “Ceza Hukukunda Hukuksal Değer”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.113-119.

Ünver, Y., “Ceza Hukuku Felsefesi Açısından İnsan Onuru ve Mevzuatımız”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.26-61.

Ürek, O., “İde Kavram, Olgu Bağlamında Hukuk Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.62-67.

Ürek, O., “Hukuk ve İnsanın Etik Olma Hakkı”

Üskül, Z. Ö., “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bibliyografyası”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 200-227.

Üskül, Z.Ö.,   “Küreselleşme Süreci ve Birey Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.40-48.

Üskül, Engin, Z.Ö., “Yüzyılımızın Postmodern Bireyi ve Baudrillard’ın Birey Anlayışı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.209-229.

Üstündağ, S., “Pozitivizmin Neresindeyiz?”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.487-491

Üye, S., “Amerikan Hukuku ve Asya Kültürü: Bir Karşılaşma”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s.109-119.