Y

Yalçın,Sancar, T., “Ceza Hukuku Politika İlişkisi ve TCK’nın 301.maddesi Bağlamında Düşünce Özgürlüğü Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.96-111.

Yaltı, B., “Avukatlık ve Felsefe”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.49-57

Yatlı, B., “Yargının Tarafsızlığı Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.68-73.

Yavuz, H., “Marx, Hukuk, Etik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 67-70.

Yazır, M., “Kanun Duygusu”, Siyasi İlimler Mecmuası, sayı 141, 1942, s. 347-349.

Yeşilorman, M., “Halkın İradesi Bağlamında Halkoylamaları: Bir Hukuk Sosyolojisi Denemesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.74-95.

Yıldırım, E., “Adaletin Kurgu Sökümü ve Günümüzdeki Siyasi Anlamı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.72-84.

Yılmaz, N. , “Felsefi Bağlamda “İyi Biri Olma”nın Bazı Yolları”

Yörük, A. K., “Hukukla Ahlakın Munasebeti”, Adliye Ceridesi, 1942, s. 914-926.

Yörükoğlu, Ö., “Geçerli Hukuku Yorumlayacak ve Uygulayacak Metodoloji”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.498-514

Yücel, M.T., “Ceza Yargılaması Gerçeği: Psiko-Sosyo-Jüridik Açıdan Yargılamanın Paradoksal Öznelliği, Makul Süre ve Segmentli Duruşma, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 218-239.

Yücel, M.T., “Adli Sistemde Kavramsal Modeller”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 89-95.

Yücel, M.T.,  “Kararlarda Gerekçe ve Muhalefet Şerhi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.162-170

Yücel, M.T., “Türkiye’de Hukukun Sosyal Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Arkivi, sayı 14, 2005, s.26-39

Yücel, M.T.,   “Yeni Türk Ceza Kanunu Üzerine (Felsefi ve Sosyolojik) Bir Eleştiri”,
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.142-184.

Yücel, M.T., “Suç Mağdurlarının Hakları ve Psikososyal Profilleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.96-111.

Yüksel, M., “Mukayeseli Hukuk Üzerine Bir İnceleme”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 108-132.

Yüksel, M.,  “Hukuk Kültürü’ Kavramının Problemleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.181-193.

Yüksel, M.,  “Feminist Hukuk Görüşlerinin Analizi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.57-64.

Yüksel, M., “Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik“, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s. 97-108.

Yüksel, M., “Türk Hukukunun Seküler Kaynakları: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.112-142.

Yüksel, M., “Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak”

Yükselbaba, Ü., “Kant’ın Ahlak Felsefesinden Habermas’ın Söylem Etiğine Geçiş”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.142-166.