C

Can, C., “Zerdüştçülük, Zerdüşt ve Hukuk (Avesta)”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 25, sayı 1-2, 1968, s.273-288

Can, C., “Yapısalcılık – Hukuk İlişkileri Üzerine Bir Deneme”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 40, sayı 1-4, 1988, s.33-62

Can, C., “Yapısalcılık- Hukuk İlişkileri Üzerine Bir Deneme”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.229-272

Can, C., “Hukuk ve Matematik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.5-16

Can, O., “Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Temel Hak İhlallerinin Anayasaya Aykırılığının Tespitinde ‘Neminem Leadere’İlkesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.96-112

Can, O.,  “Bir Uygarlık Serüveni ve Anayasal Meşruiyet Tez Denemesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.121-130

Carbonnier, J., “Kuramsal Hukuk Sosyolojisinin Temel Varsayımları, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Ahmet Haluk Atalay, 1993, s. 107-121

Ceylan, Ş.Ş. , “H.L.A.Hart’ın Yaklaşımıyla Hukuk Kavramı”

Ceylan, Y., “İnsan Hakları ve İnsanüstü Değerler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.42-45.

Ceylan, Y., “Anayasanın Değişmez Maddelerine Felsefi Bir Bakış”

Chabas, J., “Japon Ailesi ve İçtimai Rolü”, Siyasi İlimler Mecmuası, çev: K.F. Arık, sayı 133, 1942, s. 28-31. sayı 135, s. 120-125.

Coşkun, V.,  “Direnme Hakkı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002,  s.52-79

Coşkun, V., “Küreselleştirme,Özelleştirme ve Cezaevleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.69-95

Coşkun, V.,  “Batı’da ve Türkiye’de Kamusal Alan”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Arkivi, sayı 12, 2005, s.147-159.

Crozat, C., “A. Augustinus’un siyasi fikirleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Recai G. Okandan, cilt IV, 1938, s. 220-238.

Crozat, C., “Thomas d’Aquinin’in Hukuk ve Devlet Nazariyesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Recai G. Okandan, Cilt IV, 1938, s. 585-637.

Crozat, C., “Orta Çağda Dört Devlet Nazariyecisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Hıfzı Timur, cilt 9, sayı 1-2, 1943, s. 61-84.

Cuche, P., “Hukuk Felsefesi Konferansları”, Ankara Üniveristesi Hukuk Fakültesi”, cilt 5, sayı 1-4, 1948, s. 376- 424.