D

Demir, M.C.- Özcan, Y.Z., “Hukuk Felsefesinde Anarşist Bir Figür: E.B. Pasukanis”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.41-48.

Demir, G.Y. , “Ertelenmiş Adalet: Hukuk ve Dekonstrüksiyon”

Demirel, H.,  “Ölüm Cezası”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 12, sayı 1-2, 1955, s.152-171.

Demirdöven, İ.H., “Meslek Olarak Hukuk ve Etik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.303-307.

Derbil, S., “Kavram Bilimleri ve Hukuk”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 4, 1944, s. 18-39.

Derbil, S., “Olay Bilimleri ve hukuk”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 1, 1946, s. 32-43.

Derbil, S., “Kural Bilimleri ve Hukuk”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2-3-4, 1946, s. 308-327.

Derdiman, C., R., “Kamu Düzenini Etkileyen Sonuçları Açısından Türkiye’de Kolluk Yetkililerinin Hukuksal Durumu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 86-102.

Dicey, A.V., “Amme Efkârı ile Hukuk Arasındaki Minasebet”, Adalet Dergisi, çev: Adnan Güriz, sayı 1, 1960.

Diemer, A., “Felsefe”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Çev:Doğan Özlem, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz,Alkım Yayınevi,1997 s.11-26

Dilcher, G., “Bilimsel Metot ve Siyasal Karar Aracı Olarak Hukuki Pozitivizm”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev:Ahmet Mumcu, cilt 31, sayı 1-4, 1974, s.467-485

Dinçkol, A., “Hukuk Devleti İlkesi ve Kanun Hükmünde Kararnamaler Uygulaması, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 121-139.

Dinçkol, A., “Hakimin Karar Verme Sürecinde Temel İlkeler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 159-187.

Dinçkol, A., “Bir Pozitif Hukuk Kaynağı Olarak Avrupa Birliği Hukuk Sistemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.189-214.

Dinçkol, A., “Avrupa Birliği İlerleme Raporları Denetiminde Değişen Türk Pozitif Hukuku”

Dreier, R., “Hukuk Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Altan Heper, 1994, s. 9-25.

Dreier, R., “Nesnenin Doğası”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 2 çev:Hayrettin Ökçesiz,1994, s. 63-66.

Doğan, Demiray., N., “Dernek Özgürlüğü ve Sivil Toplumda “Uygunluk” Kriteri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.247-256.

Dönmez, İ.H. , “Köy Romanlarında Yargısal İşleyiş”

Dworkin, R., “Şüphe Ölümcül Olursa”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Alten Heper, sayı 18, 2008, s.242-246.