M-N

Maspetiol, R., “Hukuk Güvencesi ve Toplumsal Dinamizm”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Tuğba Ballıgil, 1994, s. 142-147.

Mastor, L.J, “Küçük Bir Hukuk Felsefesi Kongresi: Temsili Rol Oynama Yoluyla Hukuk Felsefesi Öğretmek”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Saim Üye, sayı 18, 2008, s. 61- 68.

Mengüşoğlu, T., “Çeşitli Felsefe Disiplinlerinin Fenomenolojik Bir Betimi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.27-35

Mengüşoğlu, T., “Hukuk ve Devlet Felsefesi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.77-87

Metin, S., “Hukuksal Argumentasyon Teorisi ve Hukuk Uygulamasındaki Görünümü”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.136-153

Morawetz, T. H.,  “Cezalandırmacılık ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Abdullah Dinçkol, 1993, s. 89-107.

Mumcu, A., “Günümüzdeki Türk Hukuk Uygulamasında Adalet Kavramının Yeri”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.454-471

Mutlu, B., “ Hegel’in Politika Felsefesinde Devlet- Birey İlişkisi ve Hakiki Birey Olma Yolunda Hukukun İşlevi”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 179-189.

Mutlu, K., “ Adli Suçlar, Beyaz Yakalı Suçlar Oluşumu ve Hukuk Sistemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.285-291.

Mutlu, K., “Hukuk Sistemi ve Beyaz Yakalı Suçlar İlişkisi”

Nagel,S.,  Neef,M.,“’Nedensellik Analizi’ ve Yasal Süreç”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev.S.Atak, sayı 4, 2002, s.118-139

Nalbantoğlu, H.Ü., “Felsefede Hukuk Dilinin ve Sivil Toplum Kavramının İnanılmaz Serüvenleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.75-89

Nutku, U.,  “Thrasümahos’un Sorunu: Hukukun Temel Çatışkısı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.37-40.