T

Tammelo, L.L., “Adaletin Özü Olarak Eşitlik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Murat Önderman, 1993, s. 75-83.

Tepe, H.,   “Medya, Düşünce Özgürlüğü ve İnsan Hakları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.37-44.

Tepe, H., “Hukuk Felsefesi: Hukuk mudur Felsefe mi?”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 9-16.

Tepe, H.,  “Hukuk ve Etik: Hukukun Etik Temelleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.58-62

Tepe, İ., “Ceza Hukuku Perspektifinde İnternetin Temel Problemleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.294-307.

Tian, L. , “Çin´in Konfüçyüsçuluk Kültürü Bağlamında İnsan Hakları Konusunda Sorunlar – çev.Altan Heper”

Timsit, G., “Matematik ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Zeynep Özlem Üskül, 1993, s. 53-61.

Timuçin, A., “Hukuk ve Adalet Karşıtlığı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.68-71 Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.45-51

Toku, N.,  “Liberalizmin Meşruiyet Zemini”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.62-72

Toku, N., “Liberal Demokrasilerde Kültürel Çoğulculuk, Kamusal Alan ve Hukuk Sorunsalı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.434-441.

Toku, N., “Bir Siyasi İdeal Olarak Eşitlik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.214-225.

Toku, N., “Klasik ve Modern Devlet”

Toman, Aylin, “ Yeni Aristotelesçi Bakış Açısıyla İyi Bir Yaşamda Dağıtıcı Adalet ve Eşitlik İlkesinin Belirlenimi Üzerine”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 315-321.

Toku, N.,  “Pozitif Hukukun Meşruiyet Zemini”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Arkivi, sayı 11, 2005,s.155-161.

Tolga, M.,  “Hakkaniyet”, İstanbul Barosu Mecmuası, 1942, s. 164-168.

Topçuoğlu, H., “Etibank ve Sosyal Politikası”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 13, sayı 1-2, 1956, s.287-328

Topçuoğlu, H., “Hukuk Sosyolojisinin Mübeşşiri Olarak C.S.Montesquieu”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 14, sayı 1-4, 1957, s.179-218.

Topuzkanamış, E., “Nobert Elias’ta Medenileşme Süreci ve Disiplin”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.226-233.

Topuzkanamış, E., “Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar”

Tosun, C.M., “Robert Nozick’in Minimal Devlet ve Adalet Anlayışı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.234-239.

Tönnies, F., “Cemaat ve Cemiyet Nazariyesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Z. Fındıkoğlu, cilt 9, sayı 3-4, 1944, s. 712-748.

Turan, M.,  “Liberalizm:Devlet ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.19-27.

Turhan, M., “Anayasacılık ve Kuvvetler Ayrılığı Kuramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 106-113.

Turan, H., “ Doğa, İnsan ve Yasa: Thomas Hobbes”,   Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.452-463.

Turan, H., “Ben, Öteki, Yarar ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.240-246.

Turan, M.,” Bürokratik ya da Teknikleştirilmiş Toplum Tasarısı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.199-206.

Turan, M., “Castoriadis’de ‘Varlık ya da Kaos”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.247-257.

Turhan, M.,Uluşahin N., “ Isaiah Berlin’in Liberalizmi ve Değerlerin Plüralizmi”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.408-433.

Turhan, M., “Hukukta ‘Özgürlükçü’ Yorum ve Refah Partisi Kapatma Davaları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s. 73- 96.

Turhan, M., “Jeremy Waldron’a Göre Siyasal Katılma Hakkı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.258-277.

Turhan, M., “Anayasa Hukukunda “Yalancı”: Alf Ross Paradoksu”

Tutumlu, A., “Yargıcın Tarafsızlığı: Mit mi? İdeoloji mi?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.278-288.

Tutumlu, M. A., “Hukukun Gerçekleşmesinde Yargıcın Rolü”

Türkbağ, A.U.,”Hart Dworkin Tartışmasının Ana Hatları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.322-329.

Türkbağ, A. Ü., “Uluslararası ve Ulusal Başlıca Sorunlar Bağlamında Hukuk Felsefesinin Felsefesi”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 132-139.

Türkbağ, A.U., “Hukuk Sosyolojisindeki Kuramsal Kırılmalar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.289-295.

Türközer, B.G., “Sınırlanmış Bireyin Sonsuzluk Özlemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.180-184.

Türközer, B.G., “Sosyolojik Hukuk Düşüncesinin Oluşum Süreci”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.52-57.

Türkbağ, A.U., “Immaunuel Kant’ta Özgürlük, Ahlak, Hukuk ve Devlet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 71-80.

Türkbağ, A.U.,  “Amerikan Hukuki Realizm Akımı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.105-114

Türkbağ, A.U  “İki Soruda Postmodernizm ve Hukuka Yansıması”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.28-32

Türkbağ, A.U., Hukuk ve Ekonomi Anlayışı ya da Hukukun Ekonomik Analizi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.58-68

Türkbağ, A.U., “Evren ve İnsan Anlayışlarının Hukuka Yansıması Olarak İki Pozitivizm: Austin ve Hart”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005,
s.49-64