Z

Zabunoğlu, Y.K., “Thomas Hobbes, Hayatı, Eserleri ve Hukuki Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 14, sayı 1-4, 1957, s.219-240

Zabunoğlu, Y., “Thomas Hobbes, Hayatı, Eserleri ve Hukuki Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 15, sayı 1-4, 1958, s.140-164.

Zabunoğlu, Y., “Thomas Hobbes, Hayatı, Eserleri ve Hukuki Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 16, sayı 1-4, 1959, s.277-297.

Ziya, H., “Hukuk ve Cemiyet”, İş, sayı 30-31, 1942, s. 162-164.

Zorlu, A., “Devlet-Toplum Arasında Hukukun Ruhu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.167-175.