Adnan Güriz – Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı

Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı

Adnan Güriz, Siyasal Kitabevi, Ankara 2008.

İkinci baskısı yapılan bu eserde Prof. Dr. Adnan Güriz, Osmanlı devletinin yüzyıllar süren egemenliğiyle ilgili bilgilerden ve Osmanlı hayatının özelliklerinden hareket ederek Türkiye atasözleri ve deyimlerini devletten başlayıp, ceza, yoksulluk, kadın, çocuk ve hayvanlar gibi çeşitli konu başlıkları altında incelemektedir. Prof. Dr. Güriz, Türk insanıyla ilgili bu çalışmanın bir dilcinin değil Türk sözleriyle ilgilenen bir hukukçunun yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini de eserinin önsözünde vurgulamaktadır.