Ali Şafak Balı – Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları

Hukuk
Tanım,  Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları
Ali Şafak Balı

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2005

“Bugün hukuk, çağdaş dünyanın vazgeçemeyeceği yüce değerlerden biri , belki de en önemlisi haline gelmiştir. Denilebilir ki ilk çağ insanı için mitoloji ve din ne ise günümüz insanı için hukuk aynı anlamı taşımakta, neredeyse aynı işlevi yerine getirmektedir. Oya açıkça biliyoruz ki, hukuk din değildir. Peki nedir? İşte bunu bildiğimizi kolaylıkla söyleyemeyiz.
“Hukuk, Tanım,  Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları”, böyle bir tespiti olanaklı ve haklı kılan tarihsel sosyolojik süreci de ihmal etmeksizin bu soruya felsefi zeminde objektif bir cevap vermeye çalışmaktadır. Hukukun ilk insan toplumlarından günümüze kadar geçirdiği değişim sürecini, bu süreç içerisinde kazandığı farklı görünüm ve anlamları gözden geçirmekte; felsefe tarihi içerisindeki düşünsel temellerini, çeşitli hukuk tanım ve kavramlarını ele almaktadır. Ayrıca bu tarihsel sosyolojik ve felsefi metafizik analizler ışığında, hukukun toplumsal işlevi ve niteliği sorununu ontolojik zemininde yeni baştan sorgulayarak doğru biçimde kurgulamaya girişmektedir.
Bütün bu çabaların ortaya çıkardığıve dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacak gerçek şudur: Günümüz toplumlarında, hukuka tarihsel misyonu ve gerçek anlamından çok başka bir işlev yüklenmiş görünmektedir. Hukuk adeta kendi başına bir varlık haline dönüştürülmüştür. Oysa böyle bir algılama tarihe de felsefeye de ihanetttir. İşte burada hukuku bu sanal görüntüsü ve ağır yükünden kurtararak, ona gerçek işlevi ve niteliklerine uygun yenilenmiş bir kimlik kazandırılmak istenmekte, bir başka söyleyişle, realist, rasyonel ve nesnel bir hukuk kavramına ulaşılmaktadır.” (“Hukuk, Tanım,  Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları”nın kapak yazısından alınmıştır.)