Anıl Çeçen – Adalet Kavramı

Adalet Kavramı

Anıl Çeçen, Seçkin Yayınları, Ankara 2015

Adalet kavramını görelilik sorunu açısından ele alan çalışmada; felsefenin bir dalı olan hukuk felsefesi, hem felsefeden hem de hukuktan gelen bir ikili yapıya sahip olduğundan, ana sorunu olan adalet konusu da ancak her iki alanın verileri ışığında incelenmiştir.
Bu çerçevede çalışma; Adaletin Türleri, Adaletin Görünümleri, Adalet ve Hukuk, Hukuk Felsefesinde Adalet, Hukukta Norm ve Adalet, Görelilik ve Adalet konularını içermektedir.