Costas Douzinas(Çev. Rabia Sağlam & Kasım Akbaş) – Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşım

Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşım

Costas Douzinas,Notabene Yayınları, Ankara 2015

Bu çalışma, CostasDouzinas’ın farklı yerlerde yayımlanmış makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Makaleler iki ana tema etrafında toplandı: İnsan hakları ve adalet. Bu iki tema çağımızın hukuk kuramı tartışmalarında esaslı bir yer işgal etmekle kalmıyor; aynı zamanda Douzinas’ın çalışmalarındaki temel izlekleri oluşturuyor. TheEnd of Human Rights [İnsan Haklarının Sonu] başlığını taşıyan bir başka kitabın yazarı olan Douzinas’ın yapmaya çalıştığı, insan hakları fikrini, liberal içeriğinden kurtarmaktır. Bu derlemede yer alan makalelerinde de bu çabasının adım adım nasıl oluştuğunu görüyoruz. Bu çaba içerisinde Douzinas çok sayıda disiplinden ve kuramcıdan yararlanır. Zira hukuk ve insan hakları, hukuk çerçevesi içerisinden analiz edilmeye çalışıldığında karşımıza yine liberal demokrasi, liberal insan hakları düşüncesi çıkacaktır. Oysa analize siyaseti, siyasal iktisadı, psikanalizi, etik’i, Marx’ı, Derrida’yı ama daha önemlisi eleştiriyi dahil ettiğimizde bütünlüklü bir insan algısına ulaşırız.