Eylem Ümit – Mekândan İmkâna Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi

Mekândan İmkâna Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi

Eylem Ümit, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2007

Suça karışan çocukları anlamak ve anlatmak amacıyla yazdığı bu eserde Eylem Ümit, çocuk suçluluğu olgusunu farklı boyutlarda analiz etmeye çalışmaktadır. Yazar, çocuk suçluluğu olgusunda iletişim halinde ilerlediğini düşündüğü iki yapısal süreci izlediğini belirtmektedir. Bunlardan ilki, suça karışan çocukların yaşadıkları ortamdaki fiziksel, toplumsal koşulların, onların algısında kuruluşuna ilişkin süreçtir. İkincisi ise toplumsal algıda suçlu çocuk imgesinin kuruluşuna ilişkindir. Yazar, hukuk sistemi içerisinde çocuk suçluluğunu önlemek adına yapılması gerekenleri yaptığı araştırmanın sonuçları ışığında belirtmekte ve çocukları suça iten toplumsal koşullar değişmediği sürece önerilerinin etkin olamayacağını ileri sürerek eserini tamamlamaktadır.