Gökçe Çataloluk – Hukuk Sistemi ve Autopoiesis

Hukuk Sistemi ve Autopoiesis

Gökçe Çataloluk, XII Levha Yayınları, İstanbul 2012

Autopoiesis, kendini yeniden üretme anlamına gelir ve ortaya atılışı itibariyle, canlı sistemlerindeki örgütlenmeyi tanımlayan bir biyoloji kavramıdır. Peki, bir toplum sisteminin kendi öğelerini üretmesi ve -M.C. Escher’in kendini çizen elleri gibi- bu öğelerden yeniden üretilmesi mümkün müdür? Bu çalışma öncelikle, bu soruyu olumlu cevaplayan Alman sosyolog NiklasLuhmann’ın hukuk sistemine ilişkin özgül değerlendirmelerini mercek altına almakta; daha sonra ise, bu değerlendirmelerden hareketle şu sorunun cevabını aramaktadır: Sistem kuramı, hukuku anlamak ve analiz etmek için uygun bir kuram mıdır?