Hayrettin Ökçesiz – Hukuk Politikası’ndan

Hukuk Politikası’ndan

Hayrettin Ökçesiz, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul 2008.

Hukuk öncelikle politikanın ilgi ve etkinlik alanını oluşturan toplumsal hedeflere, kendi kültür birikimi, kendi metodolojisi, işlev ve yapı özellikleriyle yaklaşabilmemizi olanaklı kılan, bu hedeflerin düzeltilme ve geliştirilme platformunu kuran bir alt sistemdir. Hukukun politikaya katkısı hukuk politikası ile olabilmektedir. Politikanın hukuka verebileceği destek, onu bu bütünlüğünde ve veriminde güçlü ve olanaklı tutmaktır. (Hukuk Politikası’ndan, s.13-14.)