İoanna Kuçuradi – İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları

İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları

İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2007.

İoanna Kuçuradi insan hakları ve hukuk-devlet-siyaset felsefesi yazılarını biraraya getirdiği bu kitapta, özellikle felsefi bilgiyle temellendirilmiş açık bir insan hakları kavramının önemi üzerinde duruyor. İnsanın değerinin bilgisine dayanan kendi insan hakları kavramından yola çıkarak, insan haklarının korunabilmesi ve ihlallerinin önlenebilmei için nasıl bir hukuk, devlet ve siyaset anayışıyla hareket edilmesi gerektiğini tartışıyor. Bu tartışmayı yaparken bir yandan teorik sorunlara diğer yandan da bu teorik sorunların yol açtığı pratik sorunlara değinerek, bunlarla nasıl başa çıkılabileceğine yönelik önerilerde bulunuyor.

Bu kitap, ülkemizde bu alanda gerek teorik gerekse pratik düzeyde iş görenler bakımından önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir. (Tanıtım yazısı kitabın arka kapağından aynen alınmıştır)