MichelTroper(Çev. Işıl Ergüden) – Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesi

MichelTroper, Dost Kitabevi, Ankara 2012

Bu çalışmada, hukuk kavramının tanımını da içeren başat tartışma konuları, hukukun iktidarla olan ilişkisi, bir hukuk biliminin olanaklı olup olmadığı, hukukçular tarafından kullanılan kavramların niteliği ve yürürlükteki uygulamaların evrensellik iddiaları incelemektedir.