Ömer Ömeroğlu – Suç ve Ahlak

Suç ve Ahlâk

Ömer Ömeroğlu, Yetkin Yayınları, Ankara 2015

Suç, ceza ve ahlak kurallarının çakıştığı, benzeştiği alanların belirtildiği, bununla birlikte suç ve ahlak ilişkisini başlı başına konu olarak ele alındığı bu çalışma teorik incelemeleri içerdiği gibi, pratiğe yönelik boyut da taşımaktadır.