Ronald Dworkin – Hakları Ciddiye Almak

Hakları Ciddiye Almak

Ronald Dworkin, Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Kitabevi, Ankara 2007.

Hukuk nedir? Hukuk ne işe yarar? Daha önce verilmiş hükümlerin emsal teşkil etmediği yeni davalarda yargıçlar nasıl karar vermelidir? Tanınmış ve saygın bir hukuk felsefecisi olan Ronald Dworkin bu sorular etrafında örüyor tartışmasını. Özellikle H.L.A. Hart’ın savunduğu pozitivist yaklaşımı eleştiren Dworkin, John Rawls’un adalet kuramını da baştan başa kat eden bir argümanla çalışmasını destekliyor. Sadece sivil itaatsizlikle ilgili teorik sorunlara yanıt vermeyi amaçlamayan, bunu yurttaşlar ve resmi yetkililer için bir tür “modus operandi” olarak gören bir düşünür Dworkin. Ronald Dworkin’in hukuk kuramı ve bireysel haklara ilişkin moral kavramlaştırmaları alanın başat tartışmalarını bugün de etkilemeyi ve biçimlendirmeyi sürdürüyor.
(Tanıtım yazısı kitabın arka kapağından aynen alınmıştır)