Şebnem Gökçeoğlu Balcı – Tutunamayanlar ve Hukuk

Tutunamayanlar ve Hukuk

Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Dost Kitabevi, Ankara 2007.
“… Yoksulları tembellikle suçlamak ne kadar gerçekçidir? … Çalışanlarla çalışmayanlar arasındaki dayanışma hangi etik değerler üzerinde inşa edilecektir? Nasıl bir toplum sözleşmesi düşünülmeli ki, toplumda en avantajlı durumda olanlar, en avantajsız olanlarla dayanışma içinde olmayı kabullensin? Bu sorular çerçevesinde toplumda en az avantajlıları da kapsayabilecek yeni bir refah devleti ve sosyal ha kavramına ihtiyaç vardır. …”
(Alıntılar kitabın arka kapağından yapılmıştır)