Sururi Aktaş – Prosedürel Doğal Hukuk &Lon L. Fuller’ın Hukuk Kavramı

Prosedürel Doğal Hukuk &Lon L. Fuller’ın Hukuk Kavramı

Sururi Aktaş, XII Levha Yayınları, İstanbul 2011

Bu kitap, Amerikan hukuk düşünürlerinden LonLuvoisFuller’in (1902-1978) hukuk teorisini ele almaktadır. Fuller, bir doğal hukuk savunucusudur. Ancak Fuller, hukuk kurallarının içeriğinin adilliği ve haklılığını sorgulayan ve kuralların içeriği üzerinde ahlaki sınırlamalar getirmeye çalışan klasik doğal hukuk anlayışını değil, prosedürel (biçimsel) nitelikte bir doğal hukuk anlayışını benimsemiştir. ‘Hukukun içsel ahlakı’ kavramının da işlendiği bu çalışma doğal hukuk konusundaki çalışmalara bir yenisinin eklenmesi anlamına gelmektedir.