Yasemin Işıktaç – Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

Yasemin Işıktaç, Filiz Kitabevi, İstabul 2007.

Yasemin Işıktaç’ın eseri, sözleşme kavramını hukukla ilgisinde çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Yazar, özleşme kavramının sosyolojik ve felsefi boyutlarını ortaya koyarak başlamakta ve ardından da sözleşme kavramını analiz etmektedir. Bu kavramın temelinde yatan, söze bağlılık, farkındalık, haklılaştırma ilkelerini açıklamakta ve kamu hukuku ve özel hukuk boyutları bakımından sözleşmeyi incelemektedir. Yazarın eserinin son bölümü ise sözleşme kavramını adaletle ilgisinde ele alması bakımından önemli olup, günümüzdeki dağıtım modelleriyle sözleşmeyi  değerlendirmesiyle de dikkati çekmektedir. Işıktaç’ın eseri özellikle bir özel hukuk teriminin felsefi temellendirilmesinin nasıl yapılabileceğini göstermesi bakımından övgüye değer olup,  özel hukuk çalışmaları yapanlara da yön gösterici niteliktedir.