Zeynep Özlem Üskül Engin – Hukuk Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi

Hukuk Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi

Zeynep Özlem Üskül Engin, Beşir Kitabevi, İstanbul 2008.

“Bu çalışmada, evlenme kurumu temel alınarak Türkiye’nin geçirdiği evrim, üç boyutlu bir zaman algısı üzerine inşa edilerek incelenmiştir: Dün, bugün ve yarın.

Geçmiş döneme ilişkin açıklamalar üç başlık altında ele alınmıştır: Eski Türk boylarının İslamiyeti henüz kabul etmedikleri dönem, İslamiyeti kabul ettikten sonra yüzyıllar boyunca hakimiyetini sürdüren Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla evlenmeye ilişkin kuralların laikleştiği dönem.

Bugün toplumsal dönüşüm gerçekleştirilebilmiş midir? Gerçekleştirildiyse ne kadar gerçekleştirilmiştir?  … Aslında, aile gibi muhafazakar bir kurum hukuk yoluyla değiştirilmeye çalışıldığında, buna direnç gösterileceği kesindir. …, çünkü aileye ilişkin bir konuda değişiklik yapmak, çok eleştiri almak ve çok dirençle karşılaşmak anlamına gelmektedir. Nitekim bu dirençle karşılaşılmıştır, halen de karşılaşılmaktadır.” (Tanıtım yazısı kitabın Sonuç kısmından alınmıştır)